top of page

Peaceful Horizons

Peaceful Horizon Painting by Jakub Kukla

oil on canvas 122x203cm  

Kavárna a Galerie Jedním Tahem,

Šedesátá 7015, Zlín

Czech Republic

Horizonty míru

 

Vystavovat obrazy moře ve Zlíně se může zdát jako nečekaná volba, vzhledem k tomu, že Česká republika je vnitrozemská. Naopak, využíváme každé příležitosti abychom moře navštívili, nadechli se slaného vzduchu a ponořili se do vln. Toužíme po moři.

 

Když cestuji k moříi jedním tahem, samým blahem, moře s láskou maluju v plenaru. Všichni potřebujeme místo, kam uniknout, nabrat sílu a najít vnitřní klid. Ve mně tento pocit vyvolává pohled na horizont moře, tak abstraktní a jednoduchý a přitom univerzální. Díky těmto zkušenostem jsem celou sérii mohl vytvořit v mém ateliéru bez použití referenčního materiálu či fotek. Spolehl jsem se na své vzpomínky a intuici. Nikdy mě neunavuje malovat moře.
 

Peaceful Horizons

 

It may seem like an unexpected choice to exhibit paintings of the ocean in Zlin, considering that Czech is landlocked. On the contrary, we use every opportunity to visit the ocean, breathe in its salty air and submerge ourselves into its waves. We long for open water.

 
When I travel to the ocean, I love to paint it en plein air. We all need a place to run away, gain strength and find internal peace. I get this feeling from looking at the ocean horizon, so abstract and simple and yet universal. It is thanks to these experiences that I was able to create this series in my studio without the use of reference material or photos. I relied on my memories and intuition. I never tire of painting the ocean.

bottom of page